29.9.2020 Domovy sociálnych služieb zatvárajú brány návštevám

Banskobystrický samosprávny kraj svieti na pandemickej mape Covidu 19 na oranžovo. V praxi to znamená, že od dnes platí zákaz návštev aj v Hospici Ľubietová. Počet pozitívne testovaných ľudí v našom kraji stúpil natoľko, že hrozí zavlečenie infekcie aj medzi vašich milovaných v našej starostlivosti.

Navyše v závere septembra pravidelne stúpajú respiračné a chrípkové ochorenia, čo tiež môže výrazne skomplikovať samotný chod zariadenia.

V prípade, že sa chcete dozvedieť o vašich blízkych viac, platí ako doteraz, že nás môžete kontaktovať telefonicky.

Návštevy môžu byť povolené iba vo výnimočných prípadoch pri paliatívnej starostlivosti a iba so súhlasom riaditeľa zariadenia. V takomto prípade musia byť dodržané všetky hygienické a protiepidemiologické opatrenia. To znamená, že návšteva u paliatívneho klienta bude umožnená iba na krátky čas, návšteva musí mať na sebe ochranný odev, rúško, pokrývku hlavy, okuliare, rukavice a návleky na nohách.

Za pochopenie vám ďakujeme, spoločne chránime vašich najdrahších!