Zákaz návštev

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v banskobystrickom kraji a oznámením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v B. Bystrici o zvýšenom výskyte chrípky a ostatných akútnych respiračných ochorení Vám oznamujeme, že v Hospici Ľubietová platí až do odvolania ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Vážení príbuzní, návštevy, uvedomujeme si, že návšteva blízkych je pre našich klientov veľmi dôležitá a prispieva k jeho psychickej pohode. Našou úlohou je však zabezpečiť bezpečnosť Vašich blízkych a aj našich zamestnancov.

VÝNIMKU ZO ZÁKAZU NÁVŠTEV MAJÚ:

  1. Kňazi za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim.
  2. Príbuzní osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré a umierajúce.
  3. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môže výnimku zo zákazu návštev udeliť riaditeľ Hospicu Ľubietová.

Pre tieto osoby platí výnimka zo zákazu návštev len ak sa preukážu negatívnym výsledkom testu na COVID 19 nie starším ako 24 hodín.