Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o umiestnenie (PDF)
Žiadosť o umiestnenie (XLS)
Zoznam vyšetrení (PDF)
Zoznam vyšetrení (XLS)
Zoznam vecí pri príjme (PDF)
Vreckové na rok 2024 (PDF)
Návštevné hodiny 2024 (PDF)
Iniciály HOSPICU (PDF)
Cenník služieb 2024 (PDF)
Kalkulačný list 2024 (PDF)
Kalkulačný list 2024 samoplatca (PDF)

Zoznam dokumentov pri nástupe do zariadenia

 • žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby pre druh služby – Zariadenie pre seniorov s min. stupňom odkázanosti č. IV. alebo V. a VI.
 • rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby – Zariadenie pre seniorov právoplatné (s vyznačenou pečiatkou správneho orgánu)
 • dôchodkový výmer žiadateľa
 • občiansky preukaz
 • zdravotný záznam/prepúšťaciu správu z nemocnice
 • kartička poistenca
 • všetky lieky, ktoré klient užíva min. na 7 dní
 • kontakty na príbuzných
 • kontakt na obvodného lekára
 • kontakty na všetkých lekárov špecialistov (kardiológ, diabetológ, dermatológ, psychiater, ambulancia bolesti)
 • občiansky preukaz priameho príbuzného
 • osobné veci podľa zoznamu

Legislatíva

Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Zákon 50/2012 Z.z.
Zákon 485/2013 Z.z.
Zákon 376/2014 Z.z.
Zákon 551/2010 Z.z.