Dokumenty na stiahnutie

Žiadost o umiestnenie
Zoznam dokumentov pri nástupe
Zoznam liekov a vyšetrení
Návštevné hodiny
Iniciály hospicu
Cenník služieb 2019-2020
Kalkulačný list 2019-2020

Zoznam dokumentov pri nástupe do zariadenia

 • posudok o odkázanosti
 • platobný dôchodkový výmer zo Sociálnej poisťovni
 • občiansky preukaz
 • zdravotný záznam/prepúšťaciu správu z nemocnice
 • kartička poistenca
 • všetky lieky, ktoré klient užíva min. na 7 dní
 • plienky (ak je inkontinencia)
 • kontakty na príbuzných
 • kontakt na obvodného lekára
 • kontakty na všetkých lekárov špecialistov (kardiológ, diabetológ, dermatológ, psychiater, ambulancia bolesti)
 • občiansky preukaz priameho príbuzného
 • osobné veci podľa zoznamu

Legislatíva

Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Zákon 50/2012 Z.z.
Zákon 485/2013 Z.z.
Zákon 376/2014 Z.z.
Zákon 551/2010 Z.z.