Hospic Ľubietová nie je iba budova, ako si to mnohí predstavujú. Je to určitý spôsob prístupu k seniorovi. Tento prístup je celostný – zohľadňuje všetky jeho potreby. Naša myšlienka vychádza z úcty k životu a z úcty k človeku, ktorý je jedinečnou a neopakovateľnou bytosťou. Zariadenie pre seniorov človeku garantuje, že nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, v každej situácii sa bude rešpektovať jeho ľudská dôstojnosť, a v posledných chvíľach jeho života nezostane sám.

Hospic Ľubietová je určitá organizačná štruktúra s programom starostlivosti o chorých, u ktorých sa skončila príčinná liečba a sú v terminálnom štádiu ochorenia. Klientom všetkých indikačných diagnostických a vekových skupín, u ktorých je prognózou ošetrujúceho lekára predpokladaná dĺžka života menej ako šesť mesiacov, poskytuje integrovanú zdravotnú, sociálnu psychologickú a spirituálnu starostlivosť.

Hospicová starostlivosť na rozdiel od nemocničnej pomáha terminálne chorým pacientom aj ich rodinám. V hospici je poskytovaná paliatívna starostlivosť a liečba .Tá pri neliečiteľnom základnom ochorení zbavuje pacienta nepríjemných ťažkostí, alebo ich aspoň podstatne zmierni.

Naše ciele

  • zabezpečiť klientovi komplexnú liečbu a starostlivosť tímom zdravotníckych pracovníkov s odbornou spôsobilosťou
  • integrovať psychologické a spirituálne aspekty starostlivosti o klienta
  • poskytovať podporný systém, aby klient mohol žiť čo najaktívnejšie až do smrti
  • poskytovať pomoc príbuzným, blízkym osobám pacienta na zvládnutie problémov počas jeho choroby a aj po jeho smrti v čase smútenia