Podľa zákona o sociálnych službách poskytuje Hospic Ľubietová aj záujmovú činnosť. Je to kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť, ktorá je zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Záujmová činnosť ju súčasťou nášho denného programu. Dopoludňajšie aktivity sú rovnomerne rozdelené na rozvoj telesných, ale aj mentálnych zručností. Vždy ich starostlivo prispôsobujeme telesným a mentálnym možnostiam klientov. Podľa možností a aktuálnych okolností organizujeme diskusie, premietania ako aj drobné kultúrne vystúpenia.