KTO SME

Hospic Ľubietová nie je iba budova, ako si to mnohí predstavujú. Je to určitý spôsob prístupu k seniorovi. Tento prístup je celostný – zohľadňuje všetky jeho potreby. Naša myšlienka vychádza z úcty k životu a z úcty k človeku, ktorý je jedinečnou a neopakovateľnou bytosťou. Zariadenie pre seniorov človeku garantuje, že nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, v každej situácii sa bude rešpektovať jeho ľudská dôstojnosť, a v posledných chvíľach jeho života nezostane sám. Hospic Ľubietová je určitá organizačná štruktúra s programom starostlivosti o seniorov.

Naše aktivity

Lucia 2023

Advent je prekrásne obdobie, kedy sa azda ako nikdy v roku nájde dôvod pre návštevy. V minulosti na Luciu navštevovali príbytky dobré strigy, aby husacími krídlami povymetali všetko zlé. V Hospici Ľubietová chodili bosorky aj teraz. Len trošku modernejšie. Dôvod ale zostal rovnaký – navštíviť jeden druhého, povymetať všetko zlé a hlavne – myslieť len na to dobré.

Čítať viac

Svätý Mikuláš

Na svätého Mikuláša sladký balíček rozdáva sa. Aj v roku 2023 vedel Mikuláš, že stojí za to, aby sa zastavil v Hospici Ľubietová. Pre istotu vzal so sebou dvoch anjelov a aj jedného, ale za to poriadného čerta. A tej radosti, čo táto chasa narobila …. Veď pozrite sa sami.

Čítať viac