Svätý Mikuláš

Na svätého Mikuláša sladký balíček rozdáva sa. Aj v roku 2023 vedel Mikuláš, že stojí za to, aby sa zastavil v Hospici Ľubietová. Pre istotu vzal so sebou dvoch anjelov a aj jedného, ale za to poriadného čerta. A tej radosti, čo táto chasa narobila …. Veď pozrite sa sami.