Pozvánka na Krížovú cestu

Veľká Noc a všetky tajomstvá viery kresťanov v nej ukryté sú inšpiráciou pre klientov Hospicu v Ľubietovej na veľké prípravy. Tie vyvrcholia už zajtra, teda na Veľký piatok 19. apríla o 10:00 slávnostnou krížovou cestou.

Na posledné hodiny života Ježiša Krista mysleli v Hospici v Ľubietovej už najmenej dva mesiace. Spoločne so sociálnymi pracovníkmi si premysleli, ako by si najväčší kresťanský sviatok mohli uctiť najmä vzhľadom na všetky zdravotné obmedzenia. Samotné prípravy sa začali spoločnými prácami na vyobrazeniach jednotlivých zastavení krížovej cesty. Obrázky dostali ochranu v podobe laminácie, aby odolali prípadnej nepriazni počasia. Okrem samotných obrázkov sme s depozitu vybrali aj ručne vyrobené malé krížiky, ktoré sú výsledkom práce dnes už nežijúceho bývalého klienta Hospicu Ľubietová pána Pavla Labudu. V rámci príprav sme vyrobili aj jeden väčší jednoduchý kríž.

Dp. Martin Uhrík nám všetky potrebné predmety požehnal a na Zelený štvrtok prípravy vyvrcholili samotnou inštaláciou Krížovej cesty. Je situovaná tak, aby ju zvládli aj ľudia s väčšími zdravotnými obmedzeniami. Počas jednotlivých zastavení si pripomenú všetky najdôležitejšie momenty, ktoré sprevádzali Ježiša na poslednej pozemskej ceste. Zároveň bez rozdielu na vierovyznanie prežijú účastníci Krížovej cesty priestor na zamyslenie sa nad vlastnou existenciou a svojou životnou cestou. Každý záujemca, ktorý by chcel Veľkú noc precítiť spolu s nami, je vítaný.