Sociálny team

Socializácia, sociálna rehabilitácia, adaptácia, využívanie pestrých terapií počas celého týždňa, sociálne oddelenie, vypĺňa a napĺňa zaujímavý život v našom zariadení. Vytváranie pocitu bezpečia, istoty a pohody je hlavným cieľom nielen nášho oddelenia, ale aj všetkých pracovníkov zariadenia.

Naše aktivity sú tvorené po dôkladnom zvážení potrieb našich klientov. Dôslednou sociálnou anamnézou vieme pre klientov pripraviť terapie a aktivity počas celého dňa. Tešíme sa, že našich klientov aktivity bavia. Vládne na nich pohoda, veľa zábavy, ale aj pozornosť, sústredenosť, húževnatosť a snaha dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Naše terapie a aktivity vieme flexibilne prispôsobiť potrebám klientov z hľadiska ich záujmu a ich potrieb. Je už na našich metódach, čo klientom „naordinujeme“, no určte je to dávka, dávka humoru, pohybu a pozornosti….

O dobrú náladu sa snaží úžasný človek, šoumen, generátor humoru a dobrej nálady, ale aj zodpovedný vodca citov našich klientov, Ján Siman s manželkou, ktorý vie, čo robí a prináša pokoj, pohodu, ale aj zámerné smerovanie klientov k duševnému zdraviu, rozhýbaniu svalov a hlavne ústnych kútikov.

Janko Siman s manželkou pri vinšovaní našej milej klientke.

Keďže terapia je vlastne liečba, aktivity sú nastavené v súlade so psychosomatickým poznaním jednotlivcov a ich ťažkostí. Aj keď dbáme na pohodu, humor, veľa zábavy, naša činnosť je zámerná, cielená, odborná a vieme, čo robíme v očakávaniach, ktoré sa nám vo veľa prípadoch potvrdzujú. Využívame moderné metódy sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie.

Naše skupinové terapie:

Začiatok týždňa začíname reminiscenčnou a kognitívnou terapiou. Pri tejto terapii sa využívajú spomienky a ich vybavovanie prostredníctvom rôznych podnetov, čo sa viaže na aktívny život klientov, ale aj nové poznávania zaujímavých oblastí života. Ide o oživenie minulých skúseností, zážitkov a spomienok, ktoré prinášame formou kvízov. Aktivitu samozrejme dopĺňame prvkami súťaživosti a zaznamenávaním každej odpovede s pravidelným vyhodnotením.

Utorky a štvrtky máme vyhradené na pohybové aktivity. Je obdivuhodné, ako sa naši klienti vedia nadchnúť na dosiahnutie výsledkov v pohybových aktivitách, v loptových súťažiach. Musíme uznať a vyjadriť poklonu nad snahou dokázať sami sebe, že cez svoje obmedzenia vedia zvládnuť pohybové aktivity.  Keď je dobrý tréner, motivátor s citlivým prístupom, činnosť sa potom stáva zábavnou a hravou.

Stred týždňa venujeme klientom tiež tréning, ale pamäte a kognitívnych funkcií s využívaním behaviorálnych princípov. Tréning vedie sociálny pracovník Mgr. Michal Baránek.

Skupinové cvičenia sú zamerané na precvičenie pamäte v rôznych asociačných cvičeniach. V tomto smere je možné trénovať i pozornosť, rýchlosť, presnosť vnímania, myslenie, zovšeobecňovanie a pod. Tréning pamäte slúži na zvyšovanie respektíve obnovenie či udržanie kognitívnych schopností, ktorých úpadok tak veľmi a výrazne znižuje kvalitu prežívania ľudského života. Snažíme sa o zmenu myslenia zážitkovým spôsobom, aby sme sa na život pozerali pozitívne.

Pre ľudí vyššieho veku znamená trénovanie pamäti nielen možnosť precvičenia mozgu a zníženia zabúdania, ale aj odbúranie depresívnych stavov a pocitov osamelosti. Pomocou tréningu pamäti sa snažíme zlepšiť pamäťové schopnosti, ale aj pochopiť ako pamäť funguje súčasne je to vlastne určitou formou primárnej prevencie demencie. Tréning pamäte zahŕňa informácie o mechanizme zapamätávania, vybavovania, pôsobenia rušivých vplyvov na pamäť, učíme seniorov používať rôzne pamäťové pomôcky a pomocou zábavných cvičení si seniori a seniorky môžu zlepšiť koncentráciu, rýchlosť vybavovania informácií, tvorivosť myslenia i zapamätávania čísel, slov, mien, obrazov a tak ďalej. Klienti sa naučili milovať zážitkovú formu učenia sa.

Záver týždňa zvykne patriť pracovným činnostiam a to hlavne vo vedení ergoterapie, arteterapie a grafomotorických cvičeniach. Pod vedením inštruktora sociálnej rehabilitácie Jána Simana s manželkou, klienti vedia vytvárať nádherné ručné diela, ktoré potom s láskou darujú svojim blízkym, školám, červenému krížu a pre vlastné potešenie. Každé dielo je ocenené či vystavené. Pri týchto činnostiach nielen, že majú klienti pocit potrebnosti, užitočnosti a sebarealizácie, ale pracujú aj na svojom zdraví v cvičení jemnej motoriky, predstavivosti, vzájomnej pomoci, uznania.

V poobedňajších hodinách, po chvíľke siesty, po vždy výbornom obede sa klienti tešia na zvláštnu terapiu. Nazvali sme ju úplne jednoducho a ľahko „posedenie pri káve“. V tejto časti dňa si nájdeme čas aj na gratulácie a životné jubileá klientov, rôzne besedy. Je tam priestor aj pre diskusiu o situáciách, prípadných problémoch, ktoré v medziľudských vzťahoch potrebujú klienti vyriešiť. Pri skvelej hudbe sa klienti nebránia aj tanečným kreáciám a voľnej zábave. Súčasťou je aj hodnotenie a vyhodnotenie doobedňajších aktivít.

Deň končíme odborným hodnotením každého klienta z pohľadu sociálnej percepcie, v rámci individuálnych plánov a sociálnej rehabilitácie.

Cez víkend majú naši klienti od nás „pokoj“, no venuje sa im náš fyzioterapeut v somatickej rehabilitácii a cvičeniami pohybového ústrojenstva.

Prínos sociálne služby v našom zariadení

Poskytujeme priestor pre zmysluplné využitie voľného času, ADL tréning, možnosti pre ich sebarealizáciu, posilnenie zdravého sebavedomia, viera vo vlastné schopnosti, zlepšenie vzťahov medzi klientmi, spolupatričnosť a súdržnosť medzi nimi navzájom, ústup depresií z pocitu osamelosti, rozvíjanie jemnej motoriky, aktívne zapojenie klientov do ponúknutých akcií organizovaných zariadením, spestrenie všedného, denného života klientov v zariadení, zlepšenie telesných a psychických funkcií, odstrániť nečinnosť, pocit menejcennosti a neužitočnosti, zabrániť sociálnej izolácii a integrovať ich späť do spoločnosti, podpora dlhodobej pamäte PSS.

Duchovné aktivity

Pri realizovaní aktivít pre klientov v zariadení nezabúdame ani na duchovnú stránku. Každý prvý piatok v stredu nás navštívi rímskokatolícky kňaz z neďalekej obce k výsluhe sviatostí a tiež návšteva evanjelickej pani farárky robí radosť v modlitbách a piesňach našim evanjelickým klientom. Považujeme ich za dôležitú súčasť duchovného života klientov, nakoľko výraznou mierou prispievajú k harmonickému a vyrovnanému prežívaniu ľudí aj v staršom veku.

Pre každého klienta je významné niečo robiť v závislosti od kondície respektíve od zdravotného stavu, ktorý často ovplyvňuje realizáciu aktivít.

Počas celého dňa sú naši klienti v našich rukách aj cez individuálne rozhovory, poradenstvo, intervencie a terapie a využívame ADL tréning ako nácvik každodenných zručností.

Mgr. Michal Baránek