3.6.2020 DOBRÉ SPRÁVY – začíname s uvoľňovaním opatrení

Nebezpečné ochorenie COVID 19 sa na Slovensku darí dostávať pod kontrolu. Aj vďaka vašej disciplinovanosti sú klienti v našom zariadení v poriadku a my môžeme začať s uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení. Uvoľňovanie je rozdelené do štyroch fáz. Začíname s ním 3. júna 2020. Začiatok každej fázy uvoľňovania je na rozhodnutí poskytovateľa, ktorý pritom musí citlivo zvážiť viacero faktorov.

V prvej fáze vám chceme umožniť opätovné návštevy vašich blízkych. V snahe vyhnúť sa prípadným komplikáciám či dokonca príchodu druhej vlny ochorenia Covid 19, preto všetkých záujemcov o návštevu svojich blízkych žiadame o prísne dodržiavanie nasledovných pravidiel.

  1. Každá návšteva musí byť vopred nahlásená a musí mať súhlas sociálneho pracovníka. (Mgr. Michala Baráneka: +421951260780)
  2. Počas pracovného dňa umožníme návštevu maximálne štyroch klientov, pričom jedného klienta môžu naraz navštíviť maximálne dvaja ľudia.
  3. Počas víkendov umožníme návštevu dvoch klientov, rovnako však platí pravidlo maximálne dvoch návštevníkov.
  4. Aby sme umožnili stretnutia všetkým klientom, v tejto fáze je frekvencia návštev na jedného klienta určená na 30 minút za týždeň.
  5. Návštevy sú povolené výhradne počas návštevných hodín zariadenia – teda Hospicu Ľubietová. (pondelok až nedeľa od 10:00 do 11:30 a od 14:00 do 17:00 hod.)
  6. Stretnutia klientov so svojimi blízkymi umožníme zatiaľ iba vo vyhradených priestoroch v rámci areálu Hospicu Ľubietová. (Výnimku tvoria ležiaci klienti.)
  7. Žiadame vás o dôsledné dodržiavanie hygienických štandardov. Pri návšteve ste povinní vydezifinkovať si ruky a mať rúškom prekryté dýchacie cesty(nos aj ústa). V prípade návštevy ležiacich klientov je potrebný ochranný plášť a aj návleky.
  8. Návštevy budú povolené iba na obnovenie a upevnenie sociálnych kontaktov, preto vás prosíme, aby ste svojim blízkym nenosili žiadne veci ani žiadne potraviny. Jednoducho nič!

Ďakujeme vám za porozumenie a dodržiavanie daných pravidiel. Tie sú stanovené najmä na ochranu vašich blízkych – seniorov.