Výzva na predloženie ponuky

 Miesto predloženia/doručenia ponuky: HOSPIC ĽUBIETOVÁ, Ľubietová 448, 976 55 Ľubietová Navrh Zmluvy o dielo do VO – zákazka s nízkou hodnotou Priloha 7_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) Zadanie_Hospic Ľubietová – výmena okien [zadanie] Priloha 7_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) OPRAVA Kópia súboru 3. ZADANIE

3.6.2020 DOBRÉ SPRÁVY – začíname s uvoľňovaním opatrení

Nebezpečné ochorenie COVID 19 sa na Slovensku darí dostávať pod kontrolu. Aj vďaka vašej disciplinovanosti sú klienti v našom zariadení v poriadku a my môžeme začať s uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení. Uvoľňovanie je rozdelené do štyroch fáz. Začíname s ním 3. júna 2020. Začiatok každej fázy uvoľňovania je na rozhodnutí poskytovateľa, ktorý pritom musí citlivo zvážiť […]