Výzva na predloženie ponuky

 Miesto predloženia/doručenia ponuky: HOSPIC ĽUBIETOVÁ, Ľubietová 448, 976 55 Ľubietová Navrh Zmluvy o dielo do VO – zákazka s nízkou hodnotou Priloha 7_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) Zadanie_Hospic Ľubietová – výmena okien [zadanie] Priloha 7_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) OPRAVA Kópia súboru 3. ZADANIE