Mobilní, čiastočne mobilní a imobilní klienti si vyžadujú odlišnú starostlivosť. Poskytujeme pomoc pri každodenných aktivitách (osobná toaleta, obliekanie, kŕmenie, podávanie liekov, vysádzanie do kresla, polohovanie, sprevádzanie na vyšetrenia atď.), poskytujeme psychickú podporu prostredníctvom milého a vľúdneho slova. Ďalej zabezpečujeme:

  • nepretržitú zdravotnú starostlivosť
  • nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť
  • každodenné meranie a sledovanie základných životných funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota, glykémia), podávanie liekov a infúzií, sledovanie bilancie tekutín, polohovanie, ošetrenie rán a dekubitov, preväzy, zabezpečenie hygieny a pomoc pri každodenných činnostiach
  • vizity 2-krát do týždňa pod vedením všeobecného lekára pre dospelých v ambulancii alebo priamo na izbe klienta
  • objednávanie a prevoz klientov na odborné vyšetrenia
  • zabezpečovanie liekov a kompenzačných pomôcok