Rehabilitačný úsek

  • LTV – liečebná telesná výchova, všetky metodiky v rámci fyzioterapie
  • využitie zdravotných pomôcok – barle, chodítka, vozíky a iné
  • nácvik sebaobsluhy, sebestačnosti, mobilita klienta – nácvik chôdze do schodov a zo schodov, zlepšenie kondičného stavu, nácvik používania vozíkov
  • nacvičovanie jemnej motoriky