Sociálny team

Socializácia, sociálna rehabilitácia, adaptácia, využívanie pestrých terapií počas celého týždňa, sociálne oddelenie, vypĺňa a napĺňa zaujímavý život v našom zariadení. Vytváranie pocitu bezpečia, istoty a pohody je hlavným cieľom nielen nášho oddelenia, ale aj všetkých pracovníkov zariadenia. Naše aktivity sú tvorené po dôkladnom zvážení potrieb našich klientov. Dôslednou sociálnou anamnézou vieme pre klientov pripraviť terapie […]