Veľké emócie a radosť nad vzkrieseným Kristom

Smrť a následné zmŕtvychvstanie Ježiša Krista spojil všetkých v Hospici Ľubietová do jednej veľkej rodiny. Kresťania, ale aj neveriaci spoločne prežili slávnosť, ktorú si sami dôsledne pripravili. Zamyslenia počas jednotlivých zastavení krížovej cesty čítali Michal Baránek a Ján Siman. Starostlivo vyberané a prednesené slová sa preto dokázali dotknúť skutočne každého. Najkrajšie na celej slávnosti bol fakt, že sa k našim klientom pripojili aj niektorí ich príbuzný a spoločne tak precítili neopakovateľné chvíle.

Popoludní o 15:00 nechýbala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva, čo zážitok z celého dňa umocnilo ešte viac.