Robo Ragan v Hospici Ľubietová

Na dobrú náladu netreba veľa. Stačí dobrá vôľa a chuť potešiť seniorov. Dobrú vôľu mal v tomto adventnom čase aj Robo Ragan s manželkou. Prišli, zahrali, zaspievali, krásno do duše naliali.