Zariadenie pre seniorov

Sme určení ľuďom, ktorým terénna alebo ambulantná sociálna služba nemôže dostatočne uspokojiť ich potreby. Pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú starostlivosť inej osoby